Verzoek om aandacht voor een gesignaleerd probleem

Algemene informatie
Datum 3 maart 2020
AfzenderDiaconaal Noodfonds Waalre

Toelichting

Brief van Diaconaal Noodfonds Waalre, ingekomen d.d. 3 maart 2020, inzake verzoek om aandacht voor een gesignaleerd probleem (38452).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-09

Bijlage(s)