Reactie op voorontwerpbestemmingsplan Ligtvoet

Algemene informatie
Datum19 februari 2019
AfzenderInwoner gemeente Waalre

Toelichting

Brief van inwoner, ingekomen d.d. 18 februari 2019, inzake reactie op voorontwerpbestemmingsplan Ligtvoet (19284).
Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst week 2019-07

Bijlage(s)