Besluiten Algemeen Bestuur

Algemene informatie
Datum 2 juli 2019
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

E-mail Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 27 juni 2019, inzake besluiten Algemeen Bestuur 26 juni 2019 (23262).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-26

Bijlage(s)