Bezwaar verleende omgeivingsvergunning Bastion Hotel

Algemene informatie
Datum19 januari 2016
AfzenderStichting Vrienden van Diepenvoorde

Toelichting

Brief van Stichting Vrienden van Diepenvoorde, ingekomen d.d. 15 januari 2016, inzake bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning van het Bastion Hotel (312595)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2016-02

Bijlage(s)