Bestemmingsplan gezondheidscentrum Waare-dorp

Algemene informatie
Datum 4 juni 2019
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 29 mei 2019, inzake bestemmingsplan gezondheidscentrum Waalre-dorp (22666).

Ter informatie

Weeklijst 2019-22

Bijlage(s)