Transitiemonitor

Algemene informatie
Datum 1 juni 2021
AfzenderTransitieteam

Toelichting

E-mail Transitieteam, ingekomen d.d. 25 mei 2021, inzake Transitiemonitor (187827).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2021-21

Bijlage(s)