Maximaal bijdrage - inkomen Zorgverzekeringswet

Algemene informatie
Datum 3 januari 2017
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

E-mail Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 27 december 2016, inzake rectificatie maximaal bijdrage-inkomen Zorgverzekeringswet (354431)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-52

Bijlage(s)