Ontwerp begroting 2020

Algemene informatie
Datum19 maart 2019
AfzenderVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Toelichting

E-mail Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, ingekomen 15 maart 2019, inzake ontwerp begroting 2020 (20214)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2019-11

Bijlage(s)