Regionaal Risicoprofiel 2017

Algemene informatie
Datum10 januari 2017
AfzenderVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Toelichting

E-mail Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 10 januari 2017, inzake Regionaal Risicoprofiel 2017 (355902)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst week 2017-01

Bijlage(s)