Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan 'Boslaantjes Waalre-Noord'

Algemene informatie
Datum28 mei 2019
AfzenderIVN Valkenswaard-Waalre

Toelichting

Brief van IVN Valkenswaard-Waalre, ingekomen d.d. 22 mei 2019, inzake zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ‘Boslaantjes Waalre-Noord’ (22391).

Betrekken ibj de bepreking van agendapunt 6 van de oordeelsvormende bijeenkomst van 6 juni 2019

Weeklijst 2019-21

Bijlage(s)