Opmerkingen streefbeeld landelijk gebied Metropoolregio Eindhoven

Algemene informatie
Datum19 mei 2020
AfzenderZLTO Grooteheide

Toelichting

Brief van ZLTO Grooteheide, ingekomen d.d. 12 mei 2020, inzake opmerkingen streefbeeld landelijk gebied Metropoolregio Eindhoven (50184).

Stichting Echt Scheiden Zonder Schade, ingekomen d.d. 14 mei 2020, inzake Wet deelgezag (51903).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel in de besluitvormende raadsvergadering van 9 juni 2020.

Weeklijst 2020-20

Bijlage(s)