Overdracht cliëntgegevens van Wlz-indiceerbaren aan gemeenten en zorgverzekeraars

Algemene informatie
Datum18 oktober 2016
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen 12 oktober 2016, inzake overdracht cliëntgegevens van Wlz-indiceerbaren aan gemeenten en zorgverzekeraars (345694)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-41

Bijlage(s)