Dima/Baron van Wijnbergenplantsoen

Algemene informatie
Datum12 maart 2019
AfzenderTRC Advocaten

Toelichting

Brief van TRC Advocaten, ingekomen d.d. 8 maart 2019, inzake afschrift brief aan college over Dima/Baron van Wijnbergenplantsoen – verzoek uitkomst bezwaarprocedure m.b.t. afwijzing Voorlopige Voorziening af te wachten (12300)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-10

Bijlage(s)