Stand van zaken Pilot Wijk GGd

Algemene informatie
Datum 9 februari 2021
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders, ingekomen d.d. 4 februari 2021, inzake stand van zaken Pilot Wijk GGD (141195).

Ter infromatie

Weeklijst 2021-05

Bijlage(s)