Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester

Algemene informatie
Datum 9 oktober 2017
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

E-mail Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 9 oktober 2017, inzake aanbieding circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester (387992)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-40

Bijlage(s)