Wijziging artikelen CAR

Algemene informatie
Datum 5 juni 2018
AfzenderLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)

Toelichting

E-mail Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, ingekomen d.d. 31 mei 2018, inzake wijziging artikelen 1:21 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3 en 10c:31 lid 1 CAR (10128)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2018-22

Bijlage(s)