Meer openbare toiletten

Algemene informatie
Datum15 mei 2018
AfzenderKwartiermaker Waarkaniknaardewc

Toelichting

E-mail van Kwartiermaker Waarkaniknaardewc, ingekomen d.d. 4 mei 2018, inzake meer openbare en opengestelde toiletten: dat lucht op! (9355)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-19

Bijlage(s)