Afdoening bestemmingsplan de Boslaantjes

Algemene informatie
Datum 9 juli 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner gemeente Waalre, ingekomen d.d. 4 juli 2019, inzake afdoening bestemmingsplan de Boslaantjes (22391).

Op verzoek van de inwoner wordt de brief niet geplaatst op de openbare website.

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-27

Bijlage(s)