Ophalen afval

Algemene informatie
Datum18 december 2018
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 17 december 2018, inzake bezwaar bellen Baetsen bij het niet ophalen van het afval (17524)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-50

Bijlage(s)