Afspraken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Algemene informatie
Datum27 november 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 23 november 2018, inzake afspraken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) (16720)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2018-47

Bijlage(s)