Enquête Duurzaam door Waalre en Den Hof

Algemene informatie
Datum 5 december 2017
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 30 november 2017, inzake Enquête Duurzaam door Waalre en Den Hof (2309)

Ter informatie

Weeklijst 2017-47

Bijlage(s)