Bezwaar Ekenrooi zuid en alternatieve suggesties toekomstvisie buitengebied Aalst

Algemene informatie
Datum 2 februari 2021
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 31 januari 2021, inzake bezwaar Ekenrooi zuid en alternatieve suggesties toekomstvisie buitengebied Aalst (139085).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2021-04

Bijlage(s)