Verlengen overgangsrecht beschermd wonen

Algemene informatie
Datum23 oktober 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 19 oktober 2018, inzake verlengen overgangsrecht beschermd wonen (15565)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-42

Bijlage(s)