75 jaar Verenigde Naties

Algemene informatie
Datum 2 juni 2020
AfzenderNederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties

Toelichting

Brief van Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties, ingekomen d.d. 27 mei 2020, inzake verzoek om medewerking bij feestelijk omlijsten 75 jaar Verenigde Naties (57309).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-22

Bijlage(s)