Motie ontwikkelingen gemeentefonds

Algemene informatie
Datum 8 oktober 2019
AfzenderGemeente Asten

Toelichting

Brief gemeente Asten, ingekomen d.d. 1 oktober 2019, inzake motie ontwikkelingen gemeentefonds. Verzoek om gelijkluidend verzoek aan het Rijk te sturen (27144).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-40

Bijlage(s)