Traverse door Waalre

Algemene informatie
Datum 8 september 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 8 september 2020, inzake Traverse door Waalre (102152).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-36

Bijlage(s)