Motie ontwikkeling Hazzo gebied in combinatie met herijking Woonvisie

Algemene informatie
Datum20 maart 2018
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 15 maart 2018, inzake motie ontwikkeling Hazzo gebied in combinatie met herijking Woonvisie (6784)

Ter informatie

Weeklijst 2018-11

Bijlage(s)