Voorlopige jaarrekening en jaarverslag 2015, 1e begrotingswijziging 2016 en de beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Algemene informatie
Datum19 april 2016
AfzenderVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Toelichting

E-mail Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 15 april 2016, inzake aanbieding voorlopige jaarrekening en jaarverslag 2015, 1e begrotingswijziging 2016 en de beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening (324490)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2016-15

Bijlage(s)