Verkeersmaatregelen Waalre-dorp

Algemene informatie
Datum21 mei 2019
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

E-mail inwoners Waalre, ingekomen d.d. 19 mei 2019, inzake verkeersmaatregelen Waalre-dorp (22245).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij de bespreking van agendapunt 5 van de oordeelsvormende bijeenkomst van 21 mei 2019.

Weeklijst 2019-20

Bijlage(s)