Nieuwe gemeentehuis

Algemene informatie
Datum19 januari 2016
AfzenderAalster Senioren Vereniging

Toelichting

Brief van Aalster Senioren Vereniging, ingekomen d.d. 14 januari 2016, inzake het besluit om het nieuwe gemeentehuis als multifunctioneel centrum op de oude locatie te realiseren en de beschikbare ruimte voor de activiteiten van de Aalster Senioren Vereniging (312384)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2016-02

Bijlage(s)