Algemene Ledenvergadering voorstel Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024 (agendapunt 07 Algemene Ledenvergadering)

Algemene informatie
Datum 9 mei 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

Brief van VNG, ingekomen d.d. 9 mei 2019, inzake Algemene Ledenvergadering voorstel Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024 (agendapunt 07 Algemene Ledenvergadering)

Voor kennisgeving aannemen

2019-19

Bijlage(s)