één nieuwe boom per inwoner van het Metropoolregio Eindhoven (MRE)-gebied

Algemene informatie
Datum 5 november 2019
AfzenderMilieudefensie Eindhoven

Toelichting

Brief van Milieudefensie Eindhoven, ingekomen d.d. 31 oktober 2019, inzake één nieuwe boom per inwoner van het Metropoolregio Eindhoven (MRE)-gebied (28172).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-44

Bijlage(s)