Aanvulling op circulaire Invoering nieuwe rechtspositiebesluit – overgangsrecht ICT

Algemene informatie
Datum26 februari 2019
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 21 februari 2019, inzake aanvulling op circulaire Invoering nieuwe rechtspositiebesluit – overgangsrecht ICT (17274)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-08

Bijlage(s)