2e begrotingswijziging

Algemene informatie
Datum 2 april 2019
AfzenderGGD Brabant-Zuidoost

Toelichting

E-mail GGD Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 29 maart 2019, inzake 2e begrotingswijziging Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma (20606)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2019-13

Bijlage(s)