Monitor Sociaal Domein 1e kwartaal 2021 inclusief het verloop van de regelingen TOZO en TONK en de kinderopvangtoeslagaffaire

Algemene informatie
Datum 8 juni 2021
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 3 juni 2021, inzake Monitor Sociaal Domein 1e kwartaal 2021 inclusief het verloop van de regelingen TOZO en TONK en de kinderopvangtoeslagaffaire (189913).

Ter informatie

Weeklijst 2021-22

Bijlage(s)