Motie compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningen

Algemene informatie
Datum 3 december 2019
AfzenderGemeente Grave

Toelichting

E-mail gemeente Grave, ingekomen d.d. 26 november 2019, inzake motie compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningen (29684).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-48

Bijlage(s)