Herplanten bomen Blokvenlaan

Algemene informatie
Datum18 augustus 2020
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

Brief inwoners Waalre, ingekomen d.d.12 augustus 2020, inzake herplanten bomen Blokvenlaan 3 t/m 22 (99654).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-33

Bijlage(s)