Aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134

Algemene informatie
Datum 6 mei 2020
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 30 april 2020, inzake aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134 (47082).

Ter informatie

Weeklijst 2020-18

Bijlage(s)