Update Prostitutiehoofdstuk model-APV

Algemene informatie
Datum 9 februari 2016
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 3 februari 2016, inzake update Prostitutiehoofdstuk in de model-APV (314882)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-05

Bijlage(s)