Buitengebied Ekenrooi

Algemene informatie
Datum 2 februari 2021
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief inwoner Waalre, ingekomen d.d. 1 februari 2021, inzake buitengebied Ekenrooi (139585).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2021-04

Bijlage(s)