Ontwerpwijziging Verordening ruimte 2014

Algemene informatie
Datum28 maart 2017
AfzenderPartij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant

Toelichting

E-mail van Partij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 21 maart 2017, inzake Ontwerpwijziging Verordening ruimte 2014 en de gevolgen voor gemeenten
De Statenfractie PvdD attendeert op gevolgen voor gemeenten en roept op om vóór 13 april 2017 een zienswijze in te dienen (364933)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-12

Bijlage(s)