Contributie en weerstandsvermogen

Algemene informatie
Datum 5 juni 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 4 juni 2018, inzake contributie en weerstandsvermogen (agendapunt 5b Algemene Ledenvergadering 27 juni 2018) (10350)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-22

Bijlage(s)