Gebruik Het Klooster

Algemene informatie
Datum19 november 2019
AfzenderBV83 en PVGE

Toelichting

Brief van BV83 en PVGE, ingekomen d.d. 18 november 2019, inzake gebruik Het Klooster (28916).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-46

Bijlage(s)