Nieuwe opdracht werkplaats Wonen

Algemene informatie
Datum14 februari 2017
AfzenderMetropoolregio Eindhoven (MRE)

Toelichting

Brief van Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 13 februari 2017, inzake nieuwe opdracht werkplaats Wonen (360067)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel. Reactie uiterlijk 4 april 2017.

Weeklijst 2017-06

Bijlage(s)