Aanbieding vastgestelde begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Algemene informatie
Datum 7 juli 2020
AfzenderOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Toelichting

Brief van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), ingekomen d.d. 2 juli 2020, inzake aanbieding vastgestelde begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 (81402).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-27

Bijlage(s)