Wijziging modelverordening leges

Algemene informatie
Datum 8 juni 2021
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 3 juni 2021, inzake wijziging modelverordening leges (189939).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2021-22

Bijlage(s)