Eindrapport Meldingen Openbare Ruimte 'Verzilver de mogelijkheden'

Algemene informatie
Datum 2 maart 2021
AfzenderRekenkamercommissie

Toelichting

Brief van Rekenkamercommissie, ingekomen d.d. 1 maart 2021, inzake aanbieding eindrapport Meldingen Openbare Ruimte ‘Verzilver de Mogelijkheden’ (154758).

In handen stellen van het presidium ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2021-08

Bijlage(s)