Uitrol 5G netwerk

Algemene informatie
Datum 5 september 2019
AfzenderInwoner Barneveld

Toelichting

Brief inwoner Barneveld, ingekomen d.d. 5 september 2019, inzake bezorgde burger volksgezondheid m.b.t. uitrol van 5G netwerk (26135).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-36

Bijlage(s)