Opheffen gemeenschappelijke regeling PlusTeam

Algemene informatie
Datum16 maart 2021
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 15 maart 2021, inzake opheffen gemeenschappelijke regeling PlusTeam (139386).

Raad: Naam en contactgegevens van de briefschrijver zijn op de griffie bekend.

Betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel in de oordeelsvormende bijeenkomst van 16 maart 2021

Weeklijst 2021-10

Bijlage(s)