Verlenging reactietermijn benoemingen bestuurlijke gremia

Algemene informatie
Datum 5 juni 2018
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

Brief van Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 1`juni 2018, inzake verlengen reactietermijn benoemingen bestuurlijke gremia Metropoolregio Eindhoven tot 21 juni 2018 (8030)

In handen stellen van het college

Weeklijst 2018-22

Bijlage(s)